Serbian English Russian
POČETNA O NAMA SISTEMI PROIZVODI REFERENCE DOWNLOAD KONTAKT
početna >> sistemi >>TRETMAN VODE U VANDREDNIM SITUACIJAMA

SISTEMI | TRETMAN VODE U VANDREDNIM SITUACIJAMA

Mobilna postrojenja za snabdevanje vodom za piće u vanrednim situacijama,
namenjena za upotrebu na lokacijama pogođenim elementarnim nepogodama.

Voda je osnovna i prva potreba na lokacijama
pogođenim nepogodom.

Bilo koji izvor vode: •

Površinske vode
Bunari
Voda zagađena hemijskim i biološkim materijama

Kapaciteti:

17 000 stanovnika, pri potrošnji od 2-3 litra/dan
600 stanovnika, pri potrošnji od 90-100 litara/dan

Prednosti mobilnih sistema:

Jednostavan transport
Brza montaža
Početak proizvodnje pijaće vode nekoliko sati nakon pristizanja na lokaciju

Kompaktni sistemi mogu biti isporučeni ili kao pokretni (t.j. na točkovima, prikolici, kolicima sa platformom itd) ili kao uređaji sa fiksnom osnovom, montirani na ššinama ili upakovani u čelične kontejnere.
Ti uređaji mogu biti ili sa svojim izvorom napajanja ili se mogu napajati iz spoljašnjeg izvora.

 

 

POSTROJENJA ZA TRETMAN VODE ZA PIĆE

LitePure EX
Compact and mobile drinking water treatment plant from ANY type of water.

POSEBNO IZDVAJAMO: