Serbian English Russian
POČETNA O NAMA SISTEMI PROIZVODI REFERENCE DOWNLOAD KONTAKT
početna >> sistemi >> INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

SISTEMI | INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Garantovan kvalitet izlaznih parametara u skladu sa zakonskom regulativom i međunarodnim standardima.
Ekološki čisti sistemi recikliranja na bazi zatvorenog kruga.

Ako se voda posle upotrebe vraća u prirodnu sredinu,
to ne sme biti na štetu drugih korisnika.

Tehnologije
Modernizovan proces prečišćavanja otpadnih voda,
koji objedinjuje više tehnoloških postupaka:

•

Sedimentacija/ taloženje
Biološki tretman
Filtracija
Tehnologije sa membranskim bioreaktorom
Hemijski tretman
Jonska izmena
Obrada mulja

Posebna rešenja za industrije:
Dugogodišnje iskustvo u različitim industrijama:

Prehrambena industrija
Hemijska industrija
Farmaceutska industrija
Fabrike celuloze i hartije
Tekstilna industrija i proizvodnja boja
Automobilska industrija
Petrohemijska industrija
Industrija čelika

 

 

POSTROJENJA ZA TRETMANINDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Acsol 
Drinking water trearment plant for surface and ground water.

 

POSEBNO IZDVAJAMO: